Tôi muốn ai đó nhìn tôi như động vật nhìn thức ăn

Đã bao giờ trong đầu bạn có một cảm giác, tâm trạng thèm muốn một ai đó nhìn mình như những con động vật này nhìn thức ăn chưa?


1 0

Xem những bài mới: