Đăng ngày 1 Tháng 5 2016 lúc 21:59 | Cập nhật lúc: 1 Tháng 5 2016 lúc 22:00

Ngày xưa mình hay phải đẩy xe babetta kiểu này khi chết máy

hỏng xegiao thông
Ảnh liên quan