Giới thiệu

Trung tâm Khoa học tính toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập từ năm 2008 nhằm cung cấp các tài nguyên tính toán cho các nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên toàn trường. Trung tâm cũng là địa điểm tập hợp các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên từ các khoa khác nhau làm về các hướng nghiên cứu của khoa học tính toán như Hóa học tính toán, Vật lý tính toán, Tin-sinh học, v.v.

Copyright 2011 Giới thiệu. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon